Björkhagens förskola - 3D visualisering

Nyheter

Varvsstadens skola
Vi har påbörjat projektering av en ny skola i västa varvstaden i Malmö tillsammans med Sydarkkonstruera. Skolan kommer även distribuera mat till intilliggande förskola. 

Studenternas nya Arena
Tillsammans med Kallin Storköksprojekt tar vi fram handlingar för en ny arena i Uppsala.
Projekteringen omfattar tillagningskök, mottagningskök samt barer och kiosker.
Beställare är Sport- och rekreationsfastigheter.
Läs mer ​​​

Katedralskolan
Vi har fått beställning av Lundafastigheter att projektera ombyggnaden av Katedralskolan.
Befintligt kök ska bli ett tillagningskök. Detta gör vi i samarbete med Horisont Arkitekter.
 
Storköksvision är en konsultbyrå med bred kompetens och flerårig erfarenhet av att utreda och projektera miljöer för professionella storkök. 
Vår affärsidé är att skapa bästa möjliga lösning utifrån varje projekts unika förutsättningar. Vi tar hänsyn till allt från beställarens och byggprocessens krav till den dagliga arbetsmiljöns funktioner i storköket med kompetens, engagemang och hållbarhetsfokus som våra ledord.
De tjänster vi erbjuder omfattar hela kedjan från förstudie till utvärdering av det färdiga resultatet, inklusive varukylanläggningen. 
  • Tjänster
  • Projekteringsprocess
  • Kvalitets- arbetsmiljöpolicy

      Läs mer

Fridrik Thorgilsson
Storköksprojektör, delägare
Mobil:  073-377 07 38
E-post: fridrik@skvision.se

Rickard Olsen
Storköksprojektör, delägare
Mobil:  073-377 07 39
E-post: rickard@skvision.se

Storköksvision AB
Ystadvägen 17
214 30 Malmö
Tel: 040-744 29
E-post: info@skvision.se