Tjänster

Inventering
Här går vi igenom befintlig maskinpark och vad som kan återanvändas. Detta moment har stor betydelse för slutkostnaden av projektet.  

Förstudie
Förutsättningar som funktion, utrymmesbehov, kapacitet och maskinpark utreds. Vilka alternativa lösningar finns och vilka blir mest kostnadseffektiva?

Projektering:
Vi projekterar, ritar och arbetar för flexibilitet och lyhördhet gentemot beställare och kund. Varje projekt är unikt med sina behov och lösningar. Med lång erfarenhet analyserar vi olika verksamheters behov och projekterar allt från mindre förskolekök, caféer och barer till större restaurangkök, food courts, hotellkök och produktionskök.  

Anbudsgranskning:
Låt oss sammanställa anbuden så ni får det som motsvarar era förväntningar.

3D visualisering:
Skapa dig en bild av det färdiga resultatet och få en känsla om rumsuppfattning och för att undvika missförstånd och kollisioner under projekteringen.

Besiktningar:
Vi utför besiktning av storköksanläggningar.

Projekteringsprocess

All projektering börjar med en inledande program- systemhandling, här inarbetas kundens samtliga parametrar och behov. Denna handling blir ett viktigt verktyg genom hela processen. Förändringar efter detta skede blir ofta kostsamma och medför komplikationer. Därefter följer en detaljprojektering där vi sammanställer och samordnar underlaget samt alla tekniska lösningar.


Vid ombyggnad tar vi tillsammans med kunden fram en verksamhetsbeskrivning och ser över nuvarande situationer, funktioner och förutsättningar. Därefter upprättas ett skissförslag som motsvarar ställda krav.
Vi tar fram de praktiska och tekniska lösningarna som är bäst lämpade.
För att möta kundens budget, är det av vikt att hålla ekonomisk styrning genom hela processen för att få rimliga driftskostnader och en lönsam investering.
 

Slutprodukten blir att beställaren förses med:
 • Planritningar
 • Maskinlistor
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Kostnadskalkyler
 • Uppställningsritningar
 • Utrustningslistor
 • Tekniska beskrivningar

 

Kvalitets- arbetsmiljöpolicy

På Storköksvision prioriterar vi kvalitet och långsiktighet och håller oss ständigt ajour med teknisk utveckling, lagstiftning, miljöpåverkan och arbetsmiljöfrågor. Detta är viktiga parametrar i utvecklingen av framtidens storkök. Vi följer miljöledningssystem enligt ISO 14001 och vi stävar efter en god miljöpolicy i alla våra projekt.

Kvalitetspolicy:

 • Strukturerat arbetssätt kombinerat med kvalitet och miljömedvetenhet
 • Sätter kundens behov och kvalitetskrav i centrum.
 • Sträva efter optimala lösningar, ur kvalitets- och miljösynpunkt.
 • Utvecklar vår kompetens och förbättra vår arbetsmetodik

 Vårt kvalitetssystem är anpassat till ISO 9001

Arbetsmiljöpolicy:
Vi strävar efter att ständigt förbättra den fysiska arbetsmiljön i de projekt vi är inblandande. Vi försöker upplysa andra och bedömma arbetsmiljörisker, för att förhindra
arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro.
Inom detta område kommer det ständigt nya produkter och lösningar som underlättar arbetet för de anställda. Vi har därför goda myndighetskontakter.